Ovido

Vi utvecklar it-lösningar utifrån era behov

Med vår egenutvecklade plattform kan vi erbjuda anpassade lösningar för er verksamhet.

Kontakta oss

Systemutveckling

Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling. Vi jobbar primärt med tekniker som JavaScript/TypeScript, React, Node.js, GraphQL, OpenAPI, JWT, Next.js, NestJS, MySQL/MariaDB, Prisma, Drizzle och Tailwind. Vi har även lång erfarenhet av PHP, PostgreSQL, Docker, Google Cloud, AWS, Azure, Firebase m.m.

Kontakta oss

Har ni behov av en ny it-lösning eller att förbättra en befintlig?
Kontakta oss på info@ovido.se så hjälper vi er att komma vidare.